Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. Ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. Ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

    Wójt Gminy Wadowice Górne informuje, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji w spra-wie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. Ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-blicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) w sprawie przyjęcia rocz-nego programu współpracy Gminy Wadowice Górne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 83/2015 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 11 września 2015 r., nie zgłoszono żadnych propozycji i uwag do przedłożonego projektu.
  1. Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Wadowice Górne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
  2. Projekt Programu Współpracy Gminy Wadowice Górne z organizacjami pozarządowymi w roku 2016
  3. Regulamin pracy komisji konkursowej do oceny ofert - załącznik do projektu programu współpracy


Wstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2015-10-22
  Ilość odwiedzin: 2547