BIP
    Sekretarz Włodzimierz Wawrzkiewicz
 Tel:  146666751; 
 E-mail:  sekretarz@wadowicegorne.pl