BIP
    Podinspektor Franciszek Dziubek
 Tel:  146669753; 
 E-mail:  inwestycje@wadowicegorne.pl
 WWW:  www.wadowicegorne.pl