BIP
    Kierownik Referatu Infrastruktury, Rolnictwa i Och Wiesław Pietras
 Tel:  146669883; 
 E-mail:  budowinctwo@wadowicegorne.pl
 WWW:  www.wadowicegorne.pl