BIP
    Inspektor  Grzegorz Stopa
 Tel:  146669756; 
 E-mail:  rg@wadowicegorne.pl
 WWW:  www.wadowicegorne.pl