BIP
    Inspektor Iwona Furdyna
 Tel:  146669757; 
 E-mail:  gk@wadowicegorne.pl
 WWW:  www.wadowicegorne.pl