Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Budżet 2016

Budżet 2016Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacja o pomocy publicznej i wykaz umorzeń za 2016

Zestawienie zmian w funduszu Jednostki za 2016

Rachunek Zysków i Strat Gminy Wadowice Górne za 2016

Bilans z wykonania budżetu Gminy Wadowice Górne za 2016

Bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budzetowego za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych RB-28S za 2016 rok Korekta

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budzetowych Rb-27S za 2016 Korekta

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2016 Rb 30S korekta

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N za IV kw.2016 korekta

Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2016 Rb-PDP

Sprawozdanie o nadwyżce\deficycie JST za 2016 rok Rb-NDS

Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2016 rok Gminy Wadowice Górne

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2016

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za IV kwartał 2016 roku

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S)

Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S)

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z)

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)

Informacja o przebiegu wykonania budzetu za I półrocze 2016 roku

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z)

Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S)

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S)

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)

Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S)

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z)

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S)

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S)

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z)

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z) - zbiorczo

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z) - zbiorczo

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wadowice Górne za I kwartał 2016

Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne na rok 2016

Budżet Gminy Wadowice Górne na 2016 rok

Wstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2016-01-25
  Ilość odwiedzin: 44890