Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Budżet 2014

Budżet 2014Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok

Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok

Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok

Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok

Zestawienie zmian funduszu jednostki

Rachunek zysków i strat jednostki

Bilans z wykonania budżetu państwa,jednostki samorządu terytorialnego

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S)

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (Rb-27ZZ)

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS)

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z)

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z)

Kwartalne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej (Rb-UN)

Kwartalne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (Rb-UZ)

Kwartalne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego (Rb-ST)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (Rb-PDP)

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S)

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S)

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z)

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S)

Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S)

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z)

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S)

Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S)

Uchwała NR XLVII /265/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014

Uchwała nr XLII/231/2014 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego

Opinia RIO o przedłożonym prjekcie uchwały budżetowej na 2014 rok

Opinia RIO - prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Wadowice Górne na lata 2014-2018

Opinia RIO o możliwościach sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wadowice Górne

Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014-2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2014

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2014

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2014

Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne na rok 2014

Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne

Budżet Gminy Wadowice Górne na 2014 rok

Wstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2014-01-14
  Ilość odwiedzin: 44873