Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Budżet 2012

Budżet 2012

Bilans skonsolidowany Gminy Wadowice Górne na 2012 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wadowice Górne na 2012 rok

Bilans jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian funduszu jednostki

Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji(Rb-Z)

Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (Rb-UZ)

Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej (Rb-UN)

Roczne sprawozdanie ostanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego (Rb-ST)

Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (Rb-PDP)

Roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S)

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S)

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S)

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS)

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS)

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS)

Budżet Gminy Wadowice Górne na 2012 rok

Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wadowice Górne na 2012 rok

Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2012-2018

Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS)

Wstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2012-01-09
  Ilość odwiedzin: 45116