Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Oświata
Liczba odwiedzin kategorii: 9434

Oświata

Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Wadowice Górne na rok szkolny 2021/2022
Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 zostały opracowane na podstawie:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

2. Uchwała Nr XXXVI/190/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wadowice Górne.
Załączniki:
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu pracy

3. Uchwała Nr XXXVI/191/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
Załączniki:
Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania kandydata
Oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym
Oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu pozostałego rodzeństwa do tego przedszkola* /oddziału przedszkolnego*/ lub szkoły w której znajduje się przedszkole */oddział przedszkolny*/

4. Zarządzenie Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne na rok szkolny 2021/2022Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Wadowice Górne na rok szkolny 2019/2020
Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostały opracowane na podstawie:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

2. Uchwała Nr XXXVI/190/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wadowice Górne.
Załączniki:
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu pracy

3. Uchwała Nr XXXVI/191/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
Załączniki:
Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania kandydata
Oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym
Oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu pozostałego rodzeństwa do tego przedszkola* /oddziału przedszkolnego*/ lub szkoły w której znajduje się przedszkole */oddział przedszkolny*/

4. ZARZĄDZENIE NR 43/2019 Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne na rok szkolny 2019/2020Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów na rok 2018

Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe z budżetu państwa:

Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach ?Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa?

Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe z budżetu państwa - rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 "Bezpieczna +"

Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej:Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku z tytułu ustawy o systemie oświaty

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku z tytułu dofinansowania kształcenia zawodowego młodocianych pracownikówWstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2013-05-28

  Ilość odwiedzin: 44097