Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Budżet 2017

Budżet 2017Informacja z wykonania budżetu za 2017 rok

Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S kwartał 2017

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S za 2017

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S za 2017

Roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N za 2017

Roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z za 2017

Sprawozdanie o nadwyżce deficycie JST Rb NDS za 2017

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S za III kwartał 2017

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S za III kwartał 2017

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S za III kwartał 2017

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N za III kwartał 2017

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z za III kwartał 2017

Sprawozdanie o nadwyżce deficycie JST Rb NDS za III kwartał 2017

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finanowych Rb-N za III kwartał 2017 - osoby prawne

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z za III kwartał 2017 - osoby prawne

Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S za II kwartał 2017

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S za II kwartał 2017

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S za II kwartał 2017

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finanowych Rb-N za II kwartał 2017

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z za II kwartał 2017

Sprawozdanie o nadwyżce deficycie JST Rb NDS za II kwartał 2017

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finanowych Rb-N za II kwartał 2017 - osoby prawne

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z za II kwartał 2017 - osoby prawne

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych Rb-28S za I kwartał 2017

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budzetowych Rb-27S za I kwartał 2017

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S za I kwartał 2017

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finanowych Rb-N za I kwartał 2017

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z za I kwartał 2017

Sprawozdanie o nadwyżce deficycie JST Rb NDS za I kwartał 2017

Uchwała NR XXIV/122/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wadowice Górne na lata 2017-2021

Uchwała NR XXIV/121/2016 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wadowice Górne na 2017 rok

Opinia RIO o projekcie WPF na 2017 rok

Opinia o deficycie na 2017 rok

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2017 rok

Projekt budzetu na 2017 rok

Wstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2017-03-06
  Ilość odwiedzin: 45218