Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Rok 2009
Nr karty Data Zakres przedmiotowy
58/A/2009 2010-04-21

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Zabrnie, gmina Wadowice Górne”

57/A/2009 2010-04-21

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Piątkowiec, gmina Wadowice Górne”

56/A/2009 2010-02-19

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wampierzów, gmina Wadowice Górne”

55/A/2009 2010-02-19

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wadowice Dolne, gmina Wadowice Górne”

54/A/2009 2010-02-19

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wola Wadowska, gmina Wadowice Górne”

53/A/2009 2010-02-19

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Kawęczyn, gmina Wadowice Górne”

52/A/2009 2010-02-19

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Kosówka, gmina Wadowice Górne”

51/A/2009 2010-02-19

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Grzybów, gmina Wadowice Górne”

50/A/2009 2010-02-19

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne”

49/A/2009 2010-02-19

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Przebendów, gmina Wadowice Górne”

48/A/2009 2010-02-19

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Jamy, gmina Wadowice Górne”

47/A/2009 2010-02-19

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Izbiska, gmina Wadowice Górne”

46/A/2009 2010-02-19

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wierzchowiny, gmina Wadowice Górne”

45/A/2009 2010-02-19

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z czterech turbin wiatrowych z niezbędną infrastrukturą”

44/A/2009 2010-02-08

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „BUDOWIE DWÓCH ZBIORNIKÓW WYRÓWNAWCZYCH WODY CZYSTEJ, ZE STALI KWASOODPORNEJ, W MIEJSCOWOŚCI WOLA WADOWSKA, GMINA WADOWICE GÓRNE

43/A/2009 2010-02-08

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIĄTKOWIEC – GMINA WADOWICE GÓRNE”

42/A/2009 2010-02-08

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:. „Odbudowie drogi powiatowej NR 1 166R Partynia – Jamy w km 0+000 – 9+456”.

41/A/2009 2009-12-08

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew / z gatunku wierzba – 1 szt,/ rosnących na działce nr 152 w miejscowości Wampierzów

40/A/2009 2009-12-07

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 20 szt drzew / z gatunku olcha – 20 szt,/ rosnących na działce nr 454 w miejscowości Kawęczyn

39/A/2009 2009-12-07

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew / z gatunku olcha – 2 szt, osika – 2 szt, topola – 1 szt. / rosnących na działce nr 1163 w miejscowości Izbiska

38/A/2009 2009-12-07

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew / z gatunku olcha / rosnących na działce nr 55 w miejscowości Jamy

37/A/2009 2009-12-03

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew / z gatunku lipa / rosnących na działce nr 546 w miejscowości Wadowice Górne

36/A/2009 2009-12-02

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew / z gatunku brzoza, topola, wierzba, / rosnących na działkach nr 785 w miejscowości Wadowice Dolne, 11 w miejscowości Wadowice Górne

35/A/2009 2009-12-01

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt drzew / z gatunku akacja - 5 szt, , osika – 2 szt, topola- 1 szt, / rosnących na działce nr 91 w miejscowości Przebenów

34/A/2009 2009-11-23

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 20 szt drzew / z gatunku jesion- 14 szt, , olcha – 3 szt, kasztan- 1 szt, lipa – 2 szt. / rosnących na działce nr 482/1, 482/2 w miejscowości Wadowice Górne

33/A/2009 2009-11-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew / z gatunku świerk, akacja / rosnących na działce nr 211/4 w miejscowości Izbiska

32/A/2009 2009-11-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku świerk / rosnących na działce nr 754 w miejscowości Kawęczyn

31/A/2009 2009-11-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew / z gatunku kasztan – 1 szt., jesion – 1 szt. / rosnących na działce nr 295 w miejscowości Przebendów

30/A/2009 2009-11-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew / z gatunku świerk / rosnących na działce nr 542/1 w miejscowości Wadowice Dolne

29/A/2009 2009-11-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew / z gatunku brzoza, dąb / rosnących na działce nr 345 w miejscowości Wierzchowiny

28/A/2009 2009-11-19

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt drzew / topola, olcha, jesion/ rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1158R Wampierzów – Zabrnie w miejscowości Wampierzów

27/A/2009 2009-11-17

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew / z gatunku brzoza, modrzew, dąb / rosnących na działce nr 634 w miejscowości Wampierzów

26/A/2009 2009-11-16

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew / z gatunku topola / rosnących na działce nr 64/1 w miejscowości Wampierzów

25/A/2009 2009-11-16

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew / z gatunku olcha / rosnących na działce nr 162 w miejscowości Wampierzów

24/A/2009 2009-11-16

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew / z gatunku świerk / rosnących na działce nr 684 w miejscowości Wadowice Dolne

23/A/2009 2009-11-13

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew / z gatunku jesion, lipa / rosnących na działce nr 516/2 w miejscowości Wadowice Górne

22/A/2009 2009-11-13

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew / z gatunku topola / rosnących na działce nr 119/7 w miejscowości Przebendów

21/A/2009 2009-11-09

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew / z gatunku kasztan/ rosnących na działce nr 17/2 w miejscowości Wadowice Górne

20/A/2009 2009-11-09

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew / z gatunku topola, osika, wiąz, jesion/ rosnących na działce nr 121, 316 w miejscowości Wadowice Dolne

19/A/2009 2009-11-09

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew / z gatunku topola, świerk/ rosnących na działce nr 331/1 w miejscowości Wampierzów

18/A/2009 2009-11-05

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew / z gatunku jesion/ rosnących na działce nr 345 w miejscowości Wola Wadowska

17/A/2009 2009-10-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew / z gatunku topola-osika, brzoza, olcha/ rosnących na działce nr 149/5 w miejscowości Wadowice Górne

16/A/2009 2009-10-28

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew / z gatunku olcha/ rosnących na działce nr 469/13 w miejscowości Wadowice Górne>

15/A/2009 2009-10-28

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew / z gatunku jesion, topola, akacja/ rosnących na działce nr 275 w miejscowości Izbiska

14/A/2009 2009-10-26

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew / lipa / rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1166 Partynia – Jamy w miejscowości Jamy

13/A/2009 2009-10-22

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew / z gatunku olcha/ rosnących na działce nr 946 w miejscowości Wampierzów.

12/A/2009 2009-10-22

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew / z gatunku akacja/ rosnących na działce nr ewid.205 w miejscowości Jamy

11/A/2009 2009-10-22

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew / z gatunku sosna, olcha, brzoza/ rosnących na działce nr ewid.35 w miejscowości Grzybów, 482 w miejscowości Piątkowiec

10/A/2009 2009-10-22

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa / z gatunku topola/ rosnącego na działce nr ewid. 481/2 w miejscowości Wierzchowiny

9/A/2009 2009-10-19

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 15 drzew / z gatunku olcha/ rosnących na działce nr ewid. 348 w miejscowości Wola Wadowska

8/A/2009 2009-10-13

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 drzew / z gatunku brzoza/ rosnących na działce nr ewid. 335/2 w miejscowości Wadowice Dolne

7/A/2009 2009-10-13

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew / z gatunku lipa, akacja/ rosnących na działce nr ewid. 330/1 w miejscowości Wampierzów

6/A/2009 2009-09-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzew / z gatunku dąb/ rosnących na działce nr ewid. 194 w miejscowości Kosówka

5/A/2009 2009-09-28

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 drzew / z gatunku orzech, swierk/ rosnących na działce nr ewid. 260 w miejscowości Zabrnie

4/A/2009 2009-09-28

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew / z gatunku topola/ rosnących na działce nr ewid. 1527/4 w miejscowości Jamy

3/A/2009 2009-09-28

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 drzew / z gatunku brzoza/ rosnących na działce nr ewid. 167 w miejscowości Izbiska

2/A/2009 2009-04-20

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne - Wampierzów na odcinku w km 0+000 - 5+800"

1/A/2009 2009-03-09

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z czterech turbin wiatrowych z niezbędną infrastrukturą"


Wstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2011-03-29
  Ilość odwiedzin: 38506