Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Rok 2017
Nr karty Data Zakres przedmiotowy
14/A/2017 2017-10-27

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew / z gatunku : świerk pospolity o obw. pnia 98 cm, modrzew europejski o obw. pnia 53 cm, 78 cm , rosnących na działce nr 351 w miejscowości Wadowice Dolne

13/A/2017 2017-09-15

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A?. Planowana inwestycja na działce o nr ewid. 947 położonej w miejscowości Jamy, obręb 103- Jamy, Gmina Wadowice Górne

12/A/2017 2017-08-17

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew / z gatunku : dąb szypułkowy o obw. pnia 123 cm,69 cm, rosnących na działce nr 704/2, 704/3 w miejscowości Wadowice Górne

11/A/2017 2017-08-08

Budowa sieci oświetlenia drogowego do 1kV

10/A/2017 2017-08-08

Budowa sieci oświetlenia drogowego do 1kV

9/A/2017 2017-06-26

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100, SDR11, dn 63, L=36,5mb

8/A/2017 2017-06-05

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew / z gatunku : jesion wyniosły o obw. pnia 130 cm, 150 cm, 150 cm rosnących na działce nr 130/2 w miejscowości Wadowice Górne

7/A/2017 2017-06-05

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz ich instalacją elektryczną w miejscowościach Jamy, Izbiska, Wierzchowiny, gmina Wadowice Górne

6/A/2017 2017-04-10

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn.40x3,7 L=133mb

5/A/2017 2017-03-16

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Piątkowiec ?Zwiernik? i w części miejscowości Wola Mielecka

4/A/2017 2017-03-16

?Budowa wiaty (parterowej, konstrukcji drewnianej, przeznaczonej na cele kultury-sala taneczna) przy budynku pełniącym funkcję ?Domu Ludowego? na działce nr ewid. 329/3 w miejscowości Wierzchowiny, gmina Wadowice Górne

3/A/2017 2017-03-09

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew / z gatunku : kasztanowiec zwyczajny o obw. pnia 200 cm, olcha czarna o obw. pnia 120 cm rosnących na działce nr 644 w miejscowości Kawęczyn ? pas drogowy drogi powiatowej 1 156R Trzciana ? Kawęczyn

2/A/2017 2017-03-09

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew / z gatunku : Dąb bezszypułkowy o obw. pnia 160 cm, rosnących na działce nr 573 w miejscowości Izbiska ? pas drogowy drogi powiatowej 1 163R Zgórsko ? Wola Wadowska

1/A/2017 2017-01-11

Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Montaż Automatu galwanizerskiego do cynkowania alkalicznego Zn i Zn-Ni w bębnach wraz z oczyszczalnią ścieków


Wstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2017-01-11
  Ilość odwiedzin: 38487