Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Rok 2016
Nr karty Data Zakres przedmiotowy
184/A/2016 2017-01-04

Rozbudowa budynku oznaczonego na kopii mapy zasadniczej, jako ?k2? murowanego - wolnostojącego, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi, rodzaj według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT/: budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe) tj. Szkoły Podstawowej im. Gren. Bolesława Stachonia

183/A/2016 2016-12-30

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew / z gatunku: topola osika o obw. pnia 150 cm, 140 cm rosnących na dz. nr 235 i 123 w miejscowości Zabrnie

182/A/2016 2016-12-30

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew / z gatunku: świerk pospolity o obw. pnia 102 cm, 88 cm, 115 cm, 120 cm, 75 cm rosnących na dz. nr 195 w miejscowości Kawęczyn

181/A/2016 2016-12-30

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew / z gatunku : olcha czarna o obw. pnia 70 cm, 60 cm, 86 cm, 99 cm, 117 cm, 66 cm, 60 cm, 100 cm, 60 cm, 53 cm rosnących na dz. Nr 948 w miejscowości Wola Wadowska

180/A/2016 2016-12-30

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew / z gatunku : brzoza brodawkowata o obw. pnia 50 cm, 60 cm, 60 cm, topola osika o obw. pnia 50 cm, wierzba biała o obw. pnia 50 cm rosnących na dz. Nr 204/9 w miejscowości Wadowice Górne

179/A/2016 2016-12-30

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew / z gatunku : olcha szara o obw. pnia 130 cm, 125 cm, 120 cm, 140 cm, 135 cm, 125 cm, Jesion wyniosły o obw. pnia 200 cm rosnących na dz. Nr 104/2 w miejscowości Wadowice Górne

178/A/2016 2016-12-30

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew / z gatunku : Topola balsamiczna o obw. 35 cm ? 3 szt, 25 cm ? 2 szt, , 30 cm rosnących na dz. Nr 569 w miejscowości Wola Wadowska

177/A/2016 2016-12-13

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew / z gatunku : Topola osika o obw. pnia 160 cm, 155 cm, 134 cm rosnących na dz. Nr 582/6 w miejscowości Izbiska

176/A/2016 2016-12-13

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew / z gatunku : wierzba o obw. pnia 90 cm, lipa drobnolistna o obw. pnia 80 cm, 90 cm rosnących na dz. nr 1528/3 w miejscowości Jamy

175/A/2016 2016-12-13

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew / z gatunku : olcha czarna o obw. pnia 34 cm, 37 cm, 42 cm, 52 cm, 60 cm, 65 cm, topola osika o obw. pnia 42 cm, 52 cm, 38 cm, 62 cm rosnących na dz. nr 942 w miejscowości Wola Wadowska

174/A/2016 2016-12-13

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew / z gatunku : olcha czarna o obw. pnia 106 cm, 122 cm, 100 cm, 90 cm, 80 cm rosnących na dz. nr 1157 w miejscowości Izbiska

173/A/2016 2016-12-08

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Jamy, Izbiska, Wierzchowiny w gminie Wadowice Górne

172/A/2016 2016-12-08

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew / z gatunku : topola osika o obw. pnia 150 cm, 150 cm, 60 cm ? 4 szt, 70 cm ? 4 szt, 50 cm ? 5 szt, olcha czarna o obw. pnia 100 cm, 120 cm rosnących na dz. nr w miejscowości Wampierzów

171/A/2016 2016-12-08

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew / z gatunku : świerk pospolity o obw. pnia 105 cm, 99 cm, 93 cm, 88 cm, 85 cm, 79 cm, 76 cm, 74 cm, 71 cm, 68 cm rosnących na dz. nr w miejscowości Zabrnie

170/A/2016 2016-12-08

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : klon jesionolistny o obw. pnia 120 cm, rosnących na dz. Nr 1129/4 w miejscowości Izbiska

169/A/2016 2016-12-08

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew / z gatunku : olcha czarna o obw. pnia 22 cm, 24 cm, 24 cm, 27 cm rosnących na dz. Nr 1078 w miejscowości Jamy

168/A/2016 2016-12-08

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew / z gatunku : olcha czarna o obw. pnia 50 cm, 60 cm, 70 cm, 60 cm, 50 cm, 60 cm, 50 cm, 70 cm rosnących na dz. nr 146/4 w Kosówce i 678/3 w miejscowości Wadowice Dolne

167/A/2016 2016-12-08

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew / z gatunku : Świerk pospolity o obw. pnia 98 cm, 85 cm, rosnących na dz. nr 309/1 w miejscowości Wampierzów

166/A/2016 2016-12-08

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew / z gatunku : Wierzba biała o obw. pnia 31 cm, 43 cm, 37 cm, 39 cm, 33 cm, 56 cm, 45 cm, 55 cm, 52 cm, 45 cm, 43 cm, 36 cm, 30, 33 cm, je4sion o obw. pnia 92 cm, Topola osika o obw. pnia 58 cm, brzoza brodawkowata o obw/ pnia 53 cm rosnących na dz. nr 98/2 w miejscowości Wadowice Górne

165/A/2016 2016-12-08

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 32x3,0 L=205 mb na działkach o nr ewid. 27 w miejscowości Wierzchowiny, obręb 111- Wierzchowiny oraz na działkach o nr ewid. 245,243/2,243/1 w miejscowości Wadowice Dolne, obręb 109 ? Wadowice Dolne, gmina Wadowice Górne

165/A/2016 2016-11-28

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piątkowiec ?Zwiernik? i części miejscowości Wola Mielecka?

164/A/2016 2016-11-28

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : Jodła Kalifornijska o obw. pnia 115 cm rosnących na dz. nr 525/35 w miejscowości Wadowice Górne

163/A/2016 2016-11-28

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew / z gatunku : Topola czarna o obw. pnia 204 cm, 160 cm, 150 cm, brzoza brodawkowata o obw. pnia 140 cm, 100 cm, jesion wyniosły o obw. pnia 110 cm, 110 cm, topola osika o obw. pnia 90 cm, 85 cm, 80 cm rosnących na dz. nr 316/3 w miejscowości Kosówka

162/A/2016 2016-11-28

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew / z gatunku : olcha czarna o obw. pnia 120 cm, 110 cm, 100 cm, 98 cm, 113 cm, 110 cm, 120 cm, 135 cm, 100 cm, 96 cm rosnących na dz. nr 419 w miejscowości Wadowice Dolne

161/A/2016 2016-11-28

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew / z gatunku : modrzew europejski o obw. pnia 95 cm, 85 cm, 70 cm, 30 cm, świerk pospolity o obw. pnia 120 cm, 85 cm, 40 cm, Dąb szypułkowy o obw. pnia 125 cm, olcha czarna o obw. pnia 115 cm, 128 cm, 105 cm, 150 cm, 65 cm, 140 cm, robinia akacjowa o obw. pnia 180 cm, 200 cm , 185 cm, 70 cm, 65 cm, 75 cm, 70 cm rosnących na dz. nr 192 w miejscowości Kosówka

160/A/2016 2016-10-31

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : Jesion wyniosły o obw. pnia 200 cm, rosnących na dz. nr 1494/2 w miejscowości Jamy

159/A/2016 2016-10-31

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew / z gatunku : brzoza brodawkowata o obw. pnia 91 cm, 74 cm, 83 cm, 85 cm, 80 cm rosnących na dz. nr 60/1 w miejscowości Jamy

158/A/2016 2016-10-31

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : Jesion wyniosły o obw. pnia 120 cm rosnących na dz. nr 300/1 w miejscowości Izbiska

157/A/2016 2016-10-31

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : kasztan o obw. pnia 110 cm rosnących na dz. nr 10 w miejscowości Wadowice Górne

156/A/2016 2016-10-31

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew / z gatunku : olcha szara o obw. pnia 75 cm, 80 cm rosnących na dz. nr 911 w miejscowości Wola Wadowska

155/A/2016 2016-10-31

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 91 szt. drzew / z gatunku : świerk pospolity o obw. pnia 91 cm, 87 cm, 76 cm, 74 cm, 75 cm, 72 cm, 56 cm, 42 cm, jesion wyniosły o obw. pnia 72 cm, 70 cm, 50 cm, 48 cm, 47 cm, 44 cm, 42 cm, 39 cm, sosna pospolita o obw. pnia 89 cm, 60 cm, 78 cm, 74 cm, 71 cm, 70 cm, 68 cm, 68 cm, 66 cm, 64 cm, 63 cm, 61 cm, 60 cm, 59 cm, 56 cm, 54 cm, 52 cm, 51 cm, 49 cm, 48 cm, 44 cm, 43 cm, 38 cm, brzoza brodawkowata o obw. pnia 87 cm, 71 cm, 68 cm, 67 cm, 63 cm, 63 cm, 63 cm, 63 cm, 62 cm, 59 cm, 59 cm, 58 cm, 58 cm, 57 cm, 56 cm, 54 cm, 54 cm, 53 cm, 50 cm, 49 cm, 49 cm, 47 cm, 47 cm, 46 cm, 46 cm, 45 cm, 44 cm, 42 cm, 39 cm, 38 cm, 38 cm, 37 cm, 37 cm, 33 cm, 25 cm, wierzba biała o obw. pnia 75 cm, 74 cm, 70 cm, 70 cm,69 cm, 69 cm, 68 cm, 67 cm, 64 cm, 64 cm, 63 cm, 60 cm, 57 cm, 63 cm, 65 cm, lipa drobnolistna o obw. pnia 180, rosnących na dz. nr 107 w miejscowości Zabrnie

154/A/2016 2016-10-31

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew / z gatunku : brzoza brodawkowata o obw. pnia 60 cm, 75 cm, 65 cm, topola osika o obw. pnia 60 cm, 65 cm, 75 cm, rosnących na dz. nr 324 w miejscowości Jamy

153/A/2016 2016-10-31

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 31 szt. drzew / z gatunku : brzoza brodawkowata o obw. pnia 35 cm, 40 cm, 40 cm, 35 cm,40 cm, 40 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm, 55 cm, 60 cm, 60 cm, olcha czarna o obw. pnia 35 cm, 35 cm, 35 cm, 40 cm, 30 cm, wierzba o obw. pnia 35 cm, 35 cm, 35 cm, 40 cm, 30 cm, 30 cm, 30 cm, 35 cm, 35 cm, 38 cm, topola osika o obw. pnia 35 cm, 33 cm, 40 cm, 35 cm rosnących na dz. nr 512/11, 512/2, 515/1 w miejscowości Wadowice Dolne

152/A/2016 2016-10-31

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 37 szt. drzew / z gatunku : sosna zwyczajna o obw. pnia 50 cm, 47 cm, 50 cm, 40 cm,40 cm, 50 cm, 50 cm, 50 cm, 50 cm, 50 cm, 48 cm, 50 cm, 49 cm, 47 cm, 44 cm, 50 cm, 46 cm, 45 cm, 45 cm, 50 cm, 50 cm, 50 cm, 45 cm, 50 cm, 45 cm, 50 cm, 48 cm, 50 cm, 43 cm, 45 cm, brzoza brodawkowata o obw. pnia 45 cm, 50 cm, 48 cm, 46 cm, 47 cm, 45 cm, 50 cm rosnących na dz. nr 356/11 w miejscowości Wadowice Dolne

151/A/2016 2016-10-31

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew / z gatunku :dąb szypułkowy o obw. pnia 130 cm, 120 cm, 110 cm, 200 cm, Kasztan o obw. pnia 120 cm rosnących na dz. nr 1317 w miejscowości Wola Wadowska

150/A/2016 2016-10-31

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew / z gatunku : topola osika o obw. pnia 70 cm, 70 cm, 70 cm, 70 cm, 70 cm, 56 cm, 56 cm, 56 cm, 56 cm, 56 cm, 56 cm, 56 cm, 56 cm, 56 cm, Dąb szypułkowy o obw. pnia 30 cm, 15 cm, rosnących na dz. nr 292/1 w miejscowości Zabrnie

149/A/2016 2016-10-31

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 64 szt. drzew / z gatunku : topola osika o obw. pnia 72 cm, 46 cm, 64 cm, 45 cm, 40 cm, 40 cm, 40 cm, 50 cm, 45 cm, 54 cm, 45 cm, 44 cm, 40 cm, 55 cm, 22 cm, 43 cm, 43 cm, 43 cm, 43 cm, 41 cm, 43 cm, 40 cm, 42 cm, 43 cm,57 cm, 47 cm, 55 cm, 40 cm,35 cm, 40 cm, 39 cm, 40 cm, 40 cm, 30 cm, 40 cm, 45 cm, 44 cm, 30 cm, 47 cm, 37 cm,40 cm, 39 cm, 47 cm, 53 cm, 50 cm, 54 cm, 27 cm, 36 c,. 37 cm, 30 cm, 40 cm, 37 cm, 29 cm, 30 cm, 40 cm, 40 cm, 50 cm, 45 cm, 45 cm, 40 cm, 49 cm, 50 cm, 50 cm, 36 cm, 39 cm, 40 cm, 41 cm, 30 cm, 40 cm, 35 cm, 32 cm, 55 cm, 50 cm, 30 cm, 44 cm, 30 cm, 66 cm, czeremcha o obw. pnia 25 cm, topola biała o obw. pnia 37 cm, 38 cm, 40 cm, wierzba o obw. pnia 43 cm, 43 cm, 37 cm, 33 cm, 50 cm, 48 cm, 49 cm, 50 cm, 30 cm rosnących na dz. nr 149/5 w miejscowości Wampierzów

148/A/2016 2016-11-04

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wadowice Górne na lata 2016-2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

147/A/2016 2016-10-18

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew / z gatunku : olcha czarna o obw. pnia 70 cm, 60 cm, 70 cm, 70 cm, 60 cm, 80 cm rosnących na dz. nr 1020 w miejscowości Wampierzów

146/A/2016 2016-10-18

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew / z gatunku : brzoza brodawkowata o obw. pnia 15 cm, sosna zwyczajna o obw. pnia 20 cm, 20 cm, 15 cm, 20 cm rosnących na dz. nr 972 w miejscowości Jamy

145/A/2016 2016-10-18

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : modrzew o obw. pnia 100 cm rosnących na dz. nr 50/1 w miejscowości Zabrnie

144/A/2016 2016-10-18

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : Topola o obw. pnia 300 cm rosnących na dz. nr 50/2 w miejscowości Zabrnie

143/A/2016 2016-10-18

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew / z gatunku : Topola o obw. pnia 75 cm, 78 cm, 82 cm, 71 cm rosnących na dz. nr 1064 w miejscowości Izbiska

142/A/2016 2016-10-18

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew / z gatunku : Robinia akacjowa o obw. pnia 103 cm, 103 cm rosnących na dz. nr 643 w miejscowości Izbiska

141/A/2016 2016-10-18

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew / z gatunku : Jesion wyniosły o obw. pnia 40 cm, 52 cm, 56 cm rosnących na dz. nr 201 w miejscowości Zabrnie

140/A/2016 2016-10-18

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew / z gatunku : Brzoza brodawkowata o obw. pnia 99 cm, 110 cm, 110 cm, 80 cm, 125 cm, 60 cm, rosnących na dz. nr w miejscowości Wierzchowiny

139/A/2016 2016-10-18

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : Jesion wyniosły o obw. pnia 150 cm rosnący na dz. nr 750 w miejscowości Kawęczyn

138/A/2016 2016-10-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew / z gatunku : Wierzba Iwa o obw. pnia 136 cm, 72 cm, 120 cm, 118 cm, 69 cm, 116 cm, 148 cm rosnących na dz. nr 255/2 w miejscowości Wadowice Dolne

137/A/2016 2016-10-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew / z gatunku : Topola o obw. pnia 100 cm, 100 cm, 120 cm, rosnących na dz. nr 262 w miejscowości Izbiska

136/A/2016 2016-10-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew / z gatunku : wierzba biała o obw. pnia 90 cm, 80 cm, 90 cm, 70 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 90 cm, 60 cm rosnących na dz. nr 478/2 w miejscowości Wadowice Górne

135/A/2016 2016-10-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 55 szt. drzew / z gatunku : brzoza brodawkowata szt. 20 o obw. pnia od 30 cm - 60 cm, topola osika szt. 15 o obw. pnia od15 do 48 cm, olcha czarna o obw. pnia od 28 cm ? 71 cm ? szt. 20 rosnących na dz. nr 151 i 142 w miejscowości Przebendów

134/A/2016 2016-10-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 27 szt. drzew / z gatunku : klon pospolity o obw. pnia 110 cm, sosna zwyczajna o obw. pnia 75 cm, brzoza brodawkowata o obw. pnia 88 cm, 58 cm, robinia akacjowa o obw. pnia 40 cm, 32 cm, 36 cm, jesion wyniosły o obw. pnia 40 cm, 30 cm, 60 cm, 78 cm, 38 cm, 37 cm, 31 cm, 30 cm, 54 cm, 39 cm, dąb szypułkowy o obw. pnia 60 cm, 50 cm, 58 cm, 70 cm, 33 cm, 69 cm, 44 cm, 40 cm, 31 cm, 40 cm rosnących na dz. nr 188/8 w miejscowości Wampierzów

133/A/2016 2016-10-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew / z gatunku : Topola osika o obw. pnia 82 cm, 74 cm, 65 cm, 54 cm rosnących na dz. nr 188/8 w miejscowości Wampierzów

132/A/2016 2016-10-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew / z gatunku : Jesion wyniosły o obw. pnia 131 cm, 130 cm, 120 cm, 60 cm, 40 cm, 93 cm, topola osika o obw. pnia 109 cm, Dab szypułkowy o obw. pnia 75 cm, 78 cm, brzoza brodawkowata o obw. pnia 71 cm rosnących na dz. nr 753/3 w miejscowości Kawęczyn

131/A/2016 2016-10-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew / z gatunku : świerk pospolity o obw. pnia 140 cm, 137 cm, 65 cm, 135 cm, 40 cm, 93 cm, 136 cm, 100 cm, 110 cm rosnących na dz. nr 53 w miejscowości Zabrnie

130/A/2016 2016-09-22

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew / z gatunku : olcha czarna o obw. pnia 135 cm, 150 cm, 135 cm, 150 cm, Topola osika o obw. pnia 150 cm, wierzba iwa o ow. pnia 150 cm, 150 cm, 150 cm, 150 cm, 150 cm, rosnących na dz. nr 832 i 833/2 w miejscowości Wadowice Dolne

129/A/2016 2016-09-22

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew / z gatunku : świerk pospolity o obw. pnia 80 cm, 70, 80 cm, jodła o obw. pnia 40 cm, rosnących na dz. nr 659 w miejscowości Izbiska

128/A/2016 2016-09-22

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew / z gatunku : dąb szypułkowy o obw. pnia 21 cm, 19 cm, , olcha czarna o obw. pnia 20 cm, 22 cm, 23 cm, 25 cm, topola osika o obw. pnia 37 cm, 43 cm rosnących na dz. nr 558 w miejscowości Wierzchowiny

127/A/2016 2016-09-22

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew / z gatunku : brzoza brodawkowata o obw. pnia 50 cm, 40 cm rosnących na dz. nr 233 w miejscowości Izbiska

126/A/2016 2016-09-22

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew / z gatunku : dąb szypułkowy o obw. pnia 130 cm, 90 cm, 90 cm, 95 cm, 100 cm, 67 cm, 77 cm, wierzba iwa o obw. pnia 310 cm, 267 cm, 314 cm, świerk pospolity o obw. pnia 108 cm, 85 cm rosnących na dz. nr 253 w miejscowości Zabrnie

125/A/2016 2016-09-22

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew / z gatunku : olcha czarna o obw. pnia 55 cm,48 cm, brzoza brodawkowata o obw. pnia 45 cm, 40 cm, 38 cm, świerk pospolity o obw. pnia 38 cm, 32 cm, sosna zwyczajna o obw. pnia 55 cm, 53 cm, 50 cm, 50 cm rosnących na dz. 68/3 i 67/2 w miejscowości Przebendów

124/A/2016 2016-09-21

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 [m?/d] na terenie obejmującym działki nr ewid. 1356, 1367/2, 1336, 1395, 1397/2, 1073 w miejscowości Izbiska, obręb: 102 ? Izbiska, gmina Wadowice Górne?

123/A/2016 2016-09-16

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : świerk pospolity o obw. pnia 105 cm rosnących na dz. 306/7 w miejscowości Izbiska

122/A/2016 2016-09-16

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew / z gatunku : klon zwyczajny o obw. pnia 130 cm, świerk pospolity o obw. pnia 85 cm, 110 cm rosnących na dz. 515/3, 515/4 w miejscowości Piątkowiec

121/A/2016 2016-09-16

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : sosna zwyczajna o obw. pnia 100 cm rosnących na dz. 356/4 w miejscowości Wampierzów

120/A/2016 2016-09-16

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew / z gatunku : świerk kłujący o obw. pnia 140 cm, 90 cm, 70 cm, 70 cm, 80 cm, 60 cm, 90 cm, rosnących na dz. 963/2 w miejscowości Jamy

119/A/2016 2016-09-16

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew / z gatunku : olcha czarna o obw. pnia 73 cm, 50 cm, 57 cm, 72 cm, 73 cm, 60 cm, 57 cm, 57 cm, 60 cm, 80 cm rosnących na dz. 825/2 w miejscowości Jamy

118/A/2016 2016-09-16

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew / z gatunku : olcha czarna o obw. pnia 135 cm, 103 cm, 60 cm, 116 cm, 88 cm, 90 cm rosnących na dz. 194 w miejscowości Wola Wadowska

117/A/2016 2016-08-29

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ?Rozbudowa i przebudowa budynku kultu religijnego?

116/A/2016 2016-08-22

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew / z gatunku : brzoza brodawkowata o obw. pnia 58 cm, 65 cm, 70 cm, 95 cm, 80 cm, akacja o obw. pnia 90 cm, 75 cm, 70 cm, dąb o obw. pnia 90 cm rosnących na dz. 374, 344, 622 w miejscowości Wierzchowiny

115/A/2016 2016-08-17

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : lipa o obw. pnia 185 cm rosnących na dz. 1174/1 w miejscowości Izbiska

114/A/2016 2016-08-17

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew / z gatunku : topola czarna o obw. pnia 340 cm, topola osika o obw. pnia 90 cm ? 2 szt, 50 cm rosnących na dz. 107/4 w miejscowości Kosówka

113/A/2016 2016-08-17

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : świerk o obw. pnia 75 cm rosnących na dz. 216/1 w miejscowości Jamy

112/A/2016 2016-08-17

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : jodła o obw. pnia 90 cm rosnących na dz. nr 689/4 w miejscowości Jamy

111/A/2016 2016-08-17

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew / z gatunku : świerk kłujący o obw. pnia 75 cm, 45 cm, 55 cm, brzoza o obw. pnia 75 cm rosnących na dz. nr 678/1 i 684 w miejscowości Wadowice Dolne

110/A/2016 2016-07-28

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew / z gatunku : topola o obw. pnia 125 cm, 180 cm, 70 cm, 110 cm, 145 cm, rosnących na dz. nr 545 w miejscowości Wampierzów

109/A/2016 2016-07-28

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew / z gatunku : świerk pospolity o obw. pnia 100 cm, 65 cm, 60 cm, 55 cm, rosnących na dz. nr 191/4 w miejscowości Przebendów

108/A/2016 2016-07-28

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew / z gatunku : topola o obw. pnia 130 cm, 110 cm, 150 cm,110 cm, 100 cm, 95 cm, 95 cm, 80 cm, 80 cm, 80 cm rosnących na dz. nr 1/2 w miejscowości Izbiska

107/A/2016 2016-07-28

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew / z gatunku : brzoza brodawkowata o obw. pnia 80 cm, 90 cm, 75 cm, 96 cm, 85 cm rosnących na dz. nr 378 w miejscowości Wadowice Dolne

106/A/2016 2016-07-28

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : robinia akacjowa o obw. pnia 170 cm rosnących na dz. nr 71/1 w miejscowości Wierzchowiny

105/A/2016 2016-07-28

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew / z gatunku : topola o obw. pnia 280 cm, 170 cm, 260 cm, 260 cm rosnących na dz. nr 577 i 710 w miejscowości Kawęczyn

104/A/2016 2016-07-28

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew / z gatunku : świerk pospolity o obw. pnia 40 cm, 50 cm, 50 cm, 45 cm, 48 cm, jesion wyniosły o obw. pnia 150 cm rosnących na dz. nr 312/2 w miejscowości Zabrnie

103/A/2016 2016-07-28

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew / z gatunku : świerk pospolity o obw. pnia 50 cm, 55 cm, 60 cm, 62 cm, 68 cm, 57 cm, 70 cm, 59 cm, 63 cm rosnących na dz. nr 1492 w miejscowości Jamy

102/A/2016 2016-07-28

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : lipa drobnolistna o obw. pnia 105 cm rosnących na dz. nr 114/4 w miejscowości Zabrnie

101/A/2016 2016-06-29

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 40x3,7 L=58 mb?. Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid. 251/2, 251/3 w miejscowości Przebendów, obręb: 107 ? Przebendów, gmina Wadowice Górne

100/A/2016 2016-06-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : Brzoza o obw. pnia 120 cm rosnących na dz. nr 526/2 w miejscowości Wola Wadowska

99/A/2016 2016-06-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew / z gatunku : lipa o obw. pnia 274 cm, akacja o obw. pnia 90 cm, topola osika o obw. pnia 114 cm, 90 cm, kasztan o obw. pnia 148 cm rosnących na dz. nr 269/4 w miejscowości Przebendów

98/A/2016 2016-06-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew / z gatunku : sosna o obw. pnia 80cm, 90 cm, 160 cm, 105 cm , akacja o obw. pnia 85 cm, 110 cm rosnących na dz. nr 198 w miejscowości Kosówka

97/A/2016 2016-06-23

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 53 szt. drzew / z gatunku : brzoza o obw. pnia 50cm- 6 szt, 45 cm- 4 szt, 35 cm ? 3 szt, topola osika o obw. pnia 55 cm- 20 szt, 40 cm ? 10 szt, 45 cm ? 10 szt rosnących na dz. nr 440/5 w miejscowości Jamy

96/A/2016 2016-06-23

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 33 szt. drzew / z gatunku : olcha o obw. pnia 106 cm, 78 cm, 86 cm, 86 cm, 86 cm, 61 cm, 50 cm, 55 cm, 87 cm, 86 cm, 70 cm, 95 cm, 44 cm, 58 cm, 52 cm, 65 cm, 54 cm, 61 cm, 60 cm, 45 cm, 70 cm, 67 cm, 80 cm, 92 cm, 84 cm, 67 cm, 90 cm, 88 cm, 76 cm, 74 cm, 78 cm, 93 cm, 92 cm cm rosnących na dz. nr 397/3 i 397/4 w miejscowości Wadowice Górne

95/A/2016 2016-06-03

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : świerk o obw. pnia 86 cm rosnących na dz. nr 240/1 w miejscowości Przebendów

94/A/2016 2016-06-03

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew / z gatunku : topola o obw. pnia 56 cm, 74 cm, 48 cm, 86 cm, 49 cm, 77 cm, , brzoza o obw. pnia 64 cm, 60 cm, 70 cm, 48 cm rosnących na dz. nr 417/3 w miejscowości Wadowice Górne

93/A/2016 2016-06-03

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew / z gatunku : świerk pospolity o obw. pnia 68 cm, olcha czarna o obw. pnia 117 cm rosnących na dz. nr 1029 w miejscowości Jamy

92/A/2016 2016-05-17

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa sieci gazowej ?. Na terenie obejmującym działki nr ewid. 246/10 i 534 w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106 ? Piątkowiec, gmina Wadowice Górne

91/A/2016 2016-05-17

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : akacja o obw. pnia 70 cm rosnących na dz. nr 610/6 w miejscowości Izbiska

90/A/2016 2016-05-17

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : świerk srebrny o obw. pnia 80 cm rosnących na dz. nr 254/1 w miejscowości Zabrnie

89/A/2016 2016-05-17

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew / z gatunku : topola osika o obw. pnia 80 cm, 40 cm, 40 cm, 60 cm, olcha czarna o obw. pnia 70 cm, 60 cm, 50 cm, 55 cm, 70 cm rosnących na dz. nr 196 i 124 w miejscowości Kosówka

88/A/2016 2016-05-17

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew / z gatunku : Świerk kłujący o obw. pnia 90 cm, 95 cm, rosnących na dz. nr 1129/5 w miejscowości Izbiska

87/A/2016 2016-05-17

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew / z gatunku : Olcha czarna o obw. pnia 150 cm, 80 cm, 80 cm, 95 cm, topola osika o obw. pnia 105 cm, 90 cm rosnących na dz. nr 227 w miejscowości Izbiska i na działce nr 356 w miejscowości Jamy

86/A/2016 2016-05-17

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : Modrzew Europejski o obw. pnia 150 cm, rosnących na dz. nr 346 w miejscowości Wampierzów

85/A/2016 2016-05-17

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew / z gatunku : Świerk pospolity o obw. pnia 150 cm, 80 cm rosnących na dz. nr 343 w miejscowości Wampierzów

84/A/2016 2016-05-17

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew / z gatunku : Olcha czarna o obw. pnia 75 cm ? 4 szt. rosnących na dz. nr 502/1 w miejscowości Wadowice Górne

83/A/2016 2016-05-17

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew / z gatunku : Olcha czarna o obw. pnia 115 cm, 141 cm, topola kanadyjska o obw. pnia 136 cm, 168 cm rosnących na dz. nr 332 i 286 w miejscowości Kawęczyn

82/A/2016 2016-05-17

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : Dąb szypułkowy o obw. pnia 280 cm rosnących na dz. nr 1318 w miejscowości Wola Wadowska

81/A/2016 2016-05-17

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew / z gatunku : świerk pospolity o obw. pnia 125 cm, 103 cm, 144 cm, 122 cm, 125 cm rosnących na dz. nr 543 w miejscowości Wadowice Dolne

80/A/2016 2016-04-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew / z gatunku : lipa drobnolistna o obw. pnia 130 cm, 140 cm rosnących na dz. nr 172/4 w miejscowości Izbiska

79/A/2016 2016-04-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : świerk kłujący o obw. pnia 60 cm i 13 szt. krzewów tuja rosnących na dz. nr 1252/1 w miejscowości Jamy

78/A/2016 2016-04-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew / z gatunku : lipa drobnolistna o obw. pnia 143 cm, 127 cm, 150 cm, 156 cm, klon zwyczajny o obw. pnia 147 cm, świerk pospolity o obw. pnia 88 cm rosnących na dz. nr 476/4 w miejscowości Wierzchowiny

77/A/2016 2016-04-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew / z gatunku : topola osika o obw. pnia 180 cm, 180 cm rosnących na działce nr 194 w miejscowości Przebendów

76/A/2016 2016-04-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew / z gatunku : świerk pospolity o obw. pnia 40 cm, 40 cm, 40 cm, sosna pospolita o obw. pnia 40 cm rosnących na działce nr 188/2 w miejscowości Kawęczyn

75/A/2016 2016-04-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew / z gatunku : świerk pospolity o obw. pnia 68 cm, 56 cm, rosnących na działce nr 262 w miejscowości Izbiska

74/A/2016 2016-04-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew / z gatunku : świerk pospolity o obw. pnia 40 cm, 40 cm, brzoza brodawkowata 62 cm, 62 cm rosnących na działce nr 337/4 , 337/1 w miejscowości Jamy

73/A/2016 2016-04-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew / z gatunku : Jesion wyniosły o obw. pnia 113 cm, 118 cm, 52 cm, 77 cm, 57 cm rosnących na działce nr 1527/4 w miejscowości Jamy

72/A/2016 2016-04-14

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa sieci gazowej ?

71/A/2016 2016-04-14

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 40x3,7 L=75mb"

70/A/2016 2016-04-07

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Montaż Automatu galwanizerskiego do cynkowania alkalicznego Zn i Zn-Ni w bębnach wraz z oczyszczalnią ścieków? W/w inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid. 246/7, 246/8, 246/10, 534 i 535, położonych w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106 ? Piątkowiec, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, woj. Podkarpackie

69/A/2016 2016-04-05

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew / z gatunku : robinia akacjowa o obw. pnia 70 cm, 70 cm, 100 cm, 90 cm, 70 cm, 150 cm, grab o obw. pnia 120 cm, wierzba o obw. pnia 200 cm, dąb o obw. pnia 170 cm, Olcha o obw. pnia 150 cm rosnących na działce nr 1317 w miejscowości Wola Wadowska

68/A/2016 2016-04-05

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew / z gatunku : świerk pospolity o obw. pnia 90 cm, 70 cm, 60 cm, 65 cm, 76 cm rosnących na działce nr 1108 w miejscowości Jamy

67/A/2016 2016-04-05

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew / z gatunku : sosna o obw. pnia 36 cm, głóg o obw. pnia 31 cm, czeremcha o obw. pnia 22,5 cm, 44 cm, 39 cm, brzoza o obw. pnia 33 cm, 76 cm, topola o obw. pnia 74 cm, topola osika o obw. pnia 70 cm, świerk pospolity o obw. pnia 70 cm rosnących na działce nr 286/1 i 150/3 w miejscowości Wadowice Górne

66/A/2016 2016-04-05

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew / z gatunku : topola kanadyjska o obw. pnia 170 cm, 180 cm, 160 cm, 175 cm, 170 cm, 180 cm, olcha o obw. pnia 70 cm rosnących na działce nr 421 i 420 w miejscowości Wadowice Dolne

65/A/2016 2016-04-05

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew / z gatunku : świerk pospolity o obw. pnia 66 cm, 50 cm, 47 cm, 90 cm, rosnących na działce nr 173 w miejscowości Wampierzów

64/A/2016 2016-04-05

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew / z gatunku : wierzba biała o obw. pnia 140 cm, 187 cm, 180 cm, 240 cm, robinia akacjowa o obw. pnia 75 cm, 48 cm, 27 cm, 30 cm rosnących na działce nr 419 w miejscowości Wadowice Górne

63/A/2016 2016-04-05

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew / z gatunku : olcha czarna o obw. pnia 135 cm, 105 cm, 110 cm, 105 cm, 106 cm rosnących na działce nr 826 w miejscowości Wampierzów

62/A/2016 2016-04-05

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew / z gatunku : jesion wyniosły o obw. pnia 120 cm, 100 cm, 200 cm, 180 cm, 170 cm rosnących na działce nr 578 w miejscowości Wola Wadowska

61/A/2016 2016-04-05

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 155 szt. drzew / z gatunku : brzoza o obw. pnia od 25 cm do 110 cm w ilości 151 szt, , wierzba o obw. pnia 28 cm, 30 cm, 30 cm, 53 cm rosnących na działce nr 424/28 w miejscowości Piątkowiec

60/A/2016 2016-03-24

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew / z gatunku : świerk o obw. pnia 106 cm, Topola o obw. pnia 155 cm, 125 cm, 122 cm, 150 cm rosnących na działce nr 291/1 w miejscowości Wadowice Dolne

59/A/2016 2016-03-24

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew / z gatunku : Dąb o obw. pnia 260 cm, Akacja o obw. pnia 160 cm rosnących na działce nr 342 w miejscowości Wampierzów

58/A/2016 2016-03-24

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew / z gatunku : akacja o obw. pnia 185 cm, lipa o obw. pnia 180 cm, klon o obw. pnia 125 cm rosnących na działce nr 574 w miejscowości Wadowice Dolne

57/A/2016 2016-03-24

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew / z gatunku : olcha o obw. pnia 150 cm, 136 cm rosnących na działce nr 74 w miejscowości Kosówka

56/A/2016 2016-03-010

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew / z gatunku : Brzoza o obw. pnia 86 cm, 82 cm, 100 cm, jesion o obw. pnia 190 cm, topola osika o obw. pnia 120 cm rosnących na działce nr 297/3 i 253/1 w miejscowości Wampierzów

55/A/2016 2016-03-010

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew / z gatunku : Dąb o obw. pnia 50 cm, 45 cm, topola o obw. pnia 45 cm rosnących na działce nr 129/6 w miejscowości Wadowice Górne

54/A/2016 2016-03-07

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew / z gatunku : Dąb o obw. pnia 250 cm, sosna o obw. pnia 85 cm, 75 cm, 97 cm, 88 cm, 70 cm, 89 cm, rosnących na działce nr 1126/2 w miejscowości Jamy

53/A/2016 2016-03-07

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew / z gatunku : Topola osika o obw. pnia 266 cm, 278 cm, 325 cm, 315 cm, 240 cm, wierzba o obw. pnia 170 cm rosnących na działce nr 851 w miejscowości Wierzchowiny

52/A/2016 2016-03-07

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew / z gatunku : dąb o obw. pnia 30 cm ? 40 cm ? 8 szt, topola 30 cm ? 3 szt. brzoza o obw. pnia 40 cm ? 2 szt. świerk o obw. pnia 30 cm ? 2 szt, sosna o obw. pnia 30 cm, wierzbao obw. pnia 40 cm rosnących na działce nr 23/2 w miejscowości Wadowice Dolne

51/A/2016 2016-03-07

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew / z gatunku : olcha o obw. pnia 80 cm ? 2 szt, 100 cm ? 3 szt. rosnących na działce nr 840 w miejscowości Wampierzów

50/A/2016 2016-03-07

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew / z gatunku : brzoza o obw. pnia 167 cm, wiąz o obw. pnia 115 cm, 110 cm, 150 cm, 168 cm, 126 cm, 122 cm, 190 cm rosnących na działce nr 291/3 w miejscowości Wola Wadowska

49/A/2016 2016-03-07

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew / z gatunku : topola o obw. pnia 150 cm, 130 cm rosnących na działce nr 780/4 i 781/3 w miejscowości Wierzchowiny

48/A/2016 2016-03-07

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew / z gatunku : topola o obw. pnia 140 cm, rosnących na działce nr 780/3 w miejscowości Wierzchowiny

47/A/2016 2016-03-02

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew / z gatunku : jesion o obw. pnia 160 cm, 139 cm, 95 cm rosnących na działce nr 892 w miejscowości Wola Wadowska

46/A/2016 2016-03-02

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew / z gatunku : sosna o obw. pnia 130 cm, 105 cm, brzoza o obw. pnia 105 cm, 95 cm, rosnących na działce nr 236 w miejscowości Piątkowiec

45/A/2016 2016-03-02

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew / z gatunku : olcha o obw. pnia 110 cm, 98 cm, 100 cm, 80 cm, wierzba o obw. pnia 190 cm, 210 cm, 80 cm, 65 cm, 70 cm, 40 cm rosnących na działce nr 518 w miejscowości Wadowice Dolne

44/A/2016 2016-03-02

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew / z gatunku : akacja o obw. pnia 70 cm, 80 cm, 90 cm, 95 cm, 95 cm rosnących na działce nr 667 w miejscowości Izbiska

43/A/2016 2016-03-01

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 40x3,7 L=46mb ?

42/A/2016 2016-02-26

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 21 szt drzew / z gatunku : jesion o obw. pnia 200 cm, olcha o obw. pnia 40 cm ? 4 szt, 43 cm- 3 szt, 45 cm- 8 szt, 50 cm- 5 szt rosnących na działce nr 702 i 703 w miejscowości Kawęczyn

41/A/2016 2016-02-26

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew / z gatunku : wierzba o obw. pnia 250 cm, 200 cm, 230 cm, 200 cm, 150 cm, 200 cm rosnących na działce nr 317 w miejscowości Wadowice Dolne

40/A/2016 2016-02-26

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew / z gatunku : świerk o obw. pnia 40 cm, rosnących na działce nr 483/2 w miejscowości Wadowice Górne

39/A/2016 2016-02-26

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew / z gatunku : świerk o obw. pnia 90 cm, 125 cm, brzoza o obw. pnia 120 cm, olcha o obw. pnia 120 cm rosnących na działce nr 880/1 i 885 w miejscowości Wampierzów

38/A/2016 2016-02-26

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew / z gatunku : Dąb o obw. pnia 140 cm, 210 cm rosnących na działce nr 876/2 w miejscowości Wola Wadowska

37/A/2016 2016-02-26

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt drzew / z gatunku : Wierzba o obw. pnia 140 cm, 130 cm, Topola o obw. pnia 102 cm, 127 cm, olcha o obw. pnia 140 cm, 95 cm, 80 cm, 86 cm rosnących na działce nr 470/2, 879, 872 w miejscowości Wola Wadowska

36/A/2016 2016-02-26

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew / z gatunku : Jesion o obw. pnia 140 cm, 120 cm, 80 cm, kasztan o obw. pnia 80 cm rosnących na działce nr 714/2 w miejscowości Wadowice Dolne

35/A/2016 2016-02-26

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew / z gatunku : Akacja o obw. pnia 266 cm, jesion o obw. pnia 140 cm rosnących na działce nr 1106/2 w miejscowości Jamy

34/A/2016 2016-02-26

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew / z gatunku : olcha o obw. pnia 138 cm, 126 cm, 150 cm rosnących na działce nr 132 w miejscowości Kosówka

33/A/2016 2016-02-26

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew / z gatunku : jesion o obw. pnia 95 cm, olcha o obw. pnia 60 cm, 65 cm rosnących na działce nr 749 w miejscowości Kawęczyn

32/A/2016 2016-02-26

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew / z gatunku : olcha o obw. pnia 100 cm, 100 cm, 100 cm, 80 cm, 70 cm, 100 cm, 100 cm rosnących na działce nr 276/2 w miejscowości Wampierzów

31/A/2016 2016-02-17

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt drzew / z gatunku : lipa o obw. pnia 150 cm, 140 cm, 140 cm, 140 cm, cm, świerk o obw. 70 cm, 70 cm, 70 cm, brzoza o obw. pnia 50 cm rosnących na działce nr 494/3 i 404 w miejscowości Wadowice Górne

30/A/2016 2016-02-17

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 23 szt drzew / z gatunku : topola osika o obw. pnia 50 cm, 70 cm, 75 cm, 65 cm, 70 cm, 65 cm, brzoza o obw. pnia 50 cm ? 5 szt, 40 cm, olcha o obw. pnia 40 cm ? 5 szt, 48 cm ? 5 szt, wierzba o obw. pnia 65 cm rosnących na działce nr 905 w miejscowości Wampierzów

29/A/2016 2016-02-17

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew / z gatunku : topola osika o obw. pnia 87 cm , 91 cm rosnących na działce nr 157/8 w miejscowości Wadowice Dolne

28/A/2016 2016-02-08

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 12 szt drzew / z gatunku : świerk o obw. pnia 40 cm , rosnących na działce nr 336/1 w miejscowości Jamy

27/A/2016 2016-02-08

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew / z gatunku : Akacja o obw. pnia 90 cm, 100 cm, topola osika o obw. pnia 150 cm, Jarzębina o obw. pnia 80 cm, 75 cm rosnących na działce nr 318 w miejscowości Wadowice Dolne

26/A/2016 2016-02-08

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew / z gatunku : jesion o obw. pnia 120 cm rosnących na działce nr 799 w miejscowości Wampierzów

25/A/2016 2016-02-08

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew / z gatunku : topola o obw. pnia 146 cm, 100 cm, rosnących na działce nr 616/1 w miejscowości Wierzchowiny

24/A/2016 2016-02-08

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew / z gatunku : olcha o obw. pnia 90 cm, 80 cm, Wierzba o obw. pnia 120 cm, rosnących na działce nr 616/1w miejscowości Wierzchowiny

23/A/2016 2016-02-08

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew / z gatunku : topola osika o obw. pnia 60 cm, Wierzba o obw. pnia 250 cm, rosnących na działce nr 276 w miejscowości Wola Wadowska

22/A/2016 2016-02-08

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew / z gatunku : topola osika o obw. pnia 100 cm, 160 cm, 90 cm, rosnących na działce nr 276 w miejscowości Wola Wadowska

21/A/2016 2016-02-08

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew / z gatunku : olcha o obw. pnia 60 cm,50 cm, 60 cm, 70 cm rosnących na działce nr 345 w miejscowości Kawęczyn

20/A/2016 2016-02-08

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Prowadzeniu tartaku?W/w inwestycja realizowana na działce nr ewid. 575 położonej w miejscowości Wampierzów, obręb: 110 ? Wampierzów, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, woj. podkarpackie.?

19/A/2016 2016-02-08

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Przecieranie surowca drzewnego w ilości ponad 10 tyś. m3. Zdolność produkcyjna ponad 10 tyś.m3 ?W/w inwestycja realizowana na działkach nr ewid. 235/8 i 296/1 położonych w miejscowości Przebendów, obręb: 107 - Przebendów, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, woj. podkarpackie.?

18/A/2016 2016-02-04

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie obejmującym działki nr ewid. 368/5, 347, 369/2, 369/3 w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106 ? Piątkowiec, gmina Wadowice Górne?

17/A/2016 2016-02-02

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew / z gatunku : topola o obw. pnia 55 cm,85 cm, 80 cm, 80 cm rosnących na działce nr 493/2 w miejscowości Wola Wadowska

16/A/2016 2016-02-02

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 9 szt drzew / z gatunku : topola o obw. pnia 180 cm, brzoza o obw. pnia 90 cm, 90 cm, olcha o obw. pnia 60 cm, 80 cm, Wierzba o obw. pnia 120 cm, 100 cm, 90 cm, 110 cm rosnących na działce nr 135 w miejscowości Przebendów

15/A/2016 2016-02-02

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 68 szt drzew / z gatunku : topola 22 szt, o obw. pnia od 35 cm ? 74 cm, brzoza o obw. pnia od 25 cm ? 49 cm ? 39 szt, akacja o obw. pnia 55 cm ? 73 cm ? 3 szt, dąb o obw. pnia od 25 cm do 45 cm ? 4 szt rosnących na działce nr 419 w miejscowości Wadowice Górne

14/A/2016 2016-02-02

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew / z gatunku : olcha o obw. pnia 90 cm, 80 cm, 70 cm, wiąz o obw. 60 cm, sumak octowiec o obw. pnia 35 cm , rosnących na działce nr 1036 w miejscowości Jamy

13/A/2016 2016-02-02

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 28 szt drzew / z gatunku : olcha o obw. pnia 115 cm, 115 cm, 115 cm, 100 cm, 100 cm, 100 cm, 100 cm, 80 cm, 80 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, 40 cm, 40 cm, 40 cm, 40 cm , brzoza o obw. pnia 140 cm, 140 cm, 130 cm, 130 cm, 130 cm, 100 cm, 100 cm, 100 cm, 100 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, rosnących na działce nr 1505/1 w miejscowości Wola Wadowska

12/A/2016 2016-02-02

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew / z gatunku : jesion o obw. pnia 170 cm, topola o obw. pnia 210 cm, rosnących na działce nr 517/3 w miejscowości Izbiska

11/A/2016 2016-01-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew / z gatunku : jesion o obw. pnia 145 cm, wierzba o obw. pnia 195 cm, 230 cm rosnących na działce nr 190 i 182 w miejscowości Zabrnie

10/A/2016 2016-01-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 11 szt drzew / z gatunku : jesion o obw. pnia 89 cm, lipa o obw. pnia 54 cm, olcha o obw. pnia 79 cm, 120 cm, 85 cm, 88 cm, 86 cm, 85 cm, 91 cm, 84 cm, akacja o obw. pnia 130 cm rosnących na działce nr 2 i 33 w miejscowości Jamy

9/A/2016 2016-01-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt drzew / z gatunku : jesion o obw. pnia 80 cm, 86 cm, 37 cm, 48 cm, akacja o obw. pnia 40 cm, 47 cm, wierzba o obw. pnia 240 cm, 330 cm rosnących na działce nr 113/2 w miejscowości Wadowice Górne

8/A/2016 2016-01-14

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew / z gatunku : jesion o obw. pnia 150 cm, 140 cm, Dąb o obw. pnia 150 cm rosnących na działce nr 59 w miejscowości Wampierzów

7/A/2016 2016-01-14

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew / z gatunku : jesion o obw. pnia 105 cm, rosnących na działce nr 49 w miejscowości Piątkowiec

6/A/2016 2016-01-14

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt drzew / z gatunku : Topola osika o obw. pnia 110 cm, 85 cm, 75 cm, 80 cm, 120 cm, 110 cm, 100 cm, 85 cm, rosnących na działce nr 344 w miejscowości Wampierzów

5/A/2016 2016-01-14

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew / z gatunku : Akacja o obw. pnia 135 cm, klon o obw. pnia 64 cm, 61 cm, 52 cm, 70 cm , olcha o obw. pnia 131 cm rosnących na działce nr 1157 w miejscowości Izbiska

4/A/2016 2016-01-14

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 12 szt drzew / z gatunku : Olcha o obw. pnia 108 cm, 80 cm, 86 cm, 81 cm, 96cm, 94 cm, 102 cm, wierzba o obw. pnia 61 cm, 55 cm, 68 cm, 47 cm, 61 cm rosnących na działce nr 470/4 w miejscowości Wadowice Górne

3/A/2016 2016-01-14

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew / z gatunku : Wiąz o obw. pnia 300 cm, rosnących na działce nr 712 w miejscowości Jamy

2/A/2016 2016-01-14

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew / z gatunku : Wierzba o obw. pnia 84 cm, 110 cm, 118 cm, 158 cm, 170 cm rosnących na działce nr 610/6 w miejscowości Izbiska

1/A/2016 2016-01-14

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt drzew / z gatunku : Brzoza o obw. pnia 116 cm, Dąb o obw. pnia 152 cm, lipa o obw, pnia 122 cm, 150 cm, Jesion o obw, pnia 115 cm, 115 cm, 65 cm, wierzba o obw. pnia 92 cm, akacja , lipa rosnących na działce nr 1524/2 1525 w miejscowości Jamy


Wstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2016-01-14
  Ilość odwiedzin: 39754