Gmina Wadowice Górne
Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Rok 2012
Nr karty Data Zakres przedmiotowy
187/A/2012 2012-12-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew /krzewów z gatunku: topola o obw. pnia 140 cm rosnące na działce nr 491/1, 491/2 w miejscowości Izbiska

186/A/2012 2012-12-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew /krzewów z gatunku: akacja, dąb o obw. pnia 90 cm, rosnące na działce nr 48/2 w miejscowości Piątkowiec

185/A/2012 2012-12-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew /krzewów z gatunku: lipa o obw. pnia 50 cm, , rosnące na działce nr 296/3 w miejscowości Przebendów

184/A/2012 2012-12-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew /krzewów z gatunku: akacja o obw. pnia 95 cm, 71 cm, 60 cm, 54 cm, 100cm, 50 cm, 101 cm, 60 cm, 95 cm, 85 cm, 104 cm, 60cm, 99cm, 99 cm, jesion o obw. pnia 68 cm, 155cm, 125 cm, 54 cm, 95 cm , rosnące na działce nr 160 i 146/1 w miejscowości Wadowice Dolne

183/A/2012 2012-12-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew /krzewów z gatunku: topola o obw. pnia od 120 cm , 135 cm, rosnące na działce nr 1034 w miejscowości Wola Wadowska

182/A/2012 2012-12-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 100 szt. drzew /krzewów z gatunku: topola, brzoza obw. pnia od 20 cm - 50 cm, rosnące na działce nr 555/6, 666/3, 665 w miejscowości Wadowice Górne

181/A/2012 2012-12-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew /krzewów z gatunku: dąbo obw. pnia 200 cm, rosnące na działce nr 139/10 w miejscowości Grzybów

180/A/2012 2012-12-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew /krzewów z gatunku: topola – osika o obw. pnia 300 cm, olcha – 200 cm, 80 cm, 77 cm, 140 cm rosnące na działce nr 1157 w miejscowości Izbiska

179/A/2012 2012-12-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew /krzewów z gatunku: topola o obw. pnia 90 cm, jesion – 50 cm, dąb – 50 cm rosnące na działce nr 1118/1 w miejscowości Jamy

178/A/2012 2012-12-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew /krzewów z gatunku: wierzb, osika o obw. pnia od 20 cm – 50 cm, krzewy z pow. 300 m 2 rosnące na działce nr 846 w miejscowości Wierzchowiny

177/A/2012 2012-12-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew /krzewów z gatunku: olcha o obw. pnia 105 cm, 115 cm, 140 cm, 105 cm, 107 cm, 110 cm, topola o obw. pnia 140 cm, 150 cm rosnące na działce nr 948, 946 w miejscowości Wola Wadowska

176/A/2012 2012-12-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew /krzewów z gatunku: topola o obw. pnia 155 cm rosnące na działce nr 540 w miejscowości Kawęczyn

175/A/2012 2012-12-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 50 szt. drzew /krzewów z gatunku: olcha, dab, brzoza, osika o obw. pnia od 40 cm – 80 cm rosnące na działce nr 23/2 w miejscowości Wadowice Dolne i 374 w miejscowości Kosówka

174/A/2012 2012-12-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew /krzewów z gatunku: Topola o obw. pnia 120, 100 cm, rosnące na działce nr 589 w miejscowości Wadowice Dolne

173/A/2012 2012-12-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew /krzewów z gatunku: wierzba o obw. pnia 235 cm, rosnące na działce nr 338/1 w miejscowości Zabrnie

172/A/2012 2012-12-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 100 szt. drzew /krzewów z gatunku: brzoza, olcha o obw. pnia 15 cm - 20 cm , rosnące na działce nr 212 w miejscowości Grzybów

171/A/2012 2012-12-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew /krzewów z gatunku: jesion o obw. pnia 50 cm , 100 cm , rosnące na działce nr 330/1 w miejscowości Wampierzów

170/A/2012 2012-12-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 20 szt. drzew /krzewów z gatunku: sosna, akacja o obw. pnia 20 cm – 30 cm , rosnące na działce nr 413/2 w miejscowości Kosówka

169/A/2012 2012-12-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew /krzewów z gatunku: wierzba o obw. pnia 250 cm , rosnące na działce nr 566/2 w miejscowości Wampierzów

168/A/2012 2012-12-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew /krzewów z gatunku: olcha o obw. pnia od 50 cm - 90 cm , rosnące na działce nr 196 w miejscowości Kosówka

167/A/2012 2012-11-30

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA ODCINKA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Z RUR PE Dn 32 x 3,0 Z PRZYŁĄCZEM GAZU DO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ”

166/A/2012 2012-11-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew /krzewów z gatunku: jesion o obw. pnia 90 cm , rosnące na działce nr 593 w miejscowości Izbiska

165/A/2012 2012-11-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew /krzewów z gatunku: topola o obw. pnia 300 cm , rosnące na działce nr 930/3 w miejscowości Wierzchowiny

164/A/2012 2012-11-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew /krzewów z gatunku: akacja o obw. pnia 50 cm – 60 cm , rosnące na działce nr 99 w miejscowości Wampierzów

163/A/2012 2012-11-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie krzewów z gatunku wierzba- wiklina na pow. 0,15 ha rosnące na działce nr 1430 w miejscowości Wola Wadowska

162/A/2012 2012-11-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew /krzewów z gatunku: topola o obw. pnia 250 cm, 190 cm, 220 cm, 250 cm, 270 cm, rosnące na działce nr 802 w miejscowości Wierzchowiny

161/A/2012 2012-11-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew /krzewów z gatunku: jesion o obw. pnia 70 cm, 75 cm, 40 cm, 80 cm, 60 cm, osika o obw. pnia 310 cm rosnące na działce nr 839 i 856/2 w miejscowości Wierzchowiny

160/A/2012 2012-11-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew /krzewów z gatunku: jesion o obw. pnia 90 cm rosnące na działce nr 103 w miejscowości Przebendów

159/A/2012 2012-11-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew /krzewów z gatunku: topola o obw. pnia 140 cm , 160 cm, 180 cm rosnące na działce nr 363 w miejscowości Wampierzów

158/A/2012 2012-11-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew /krzewów z gatunku: świerk o obw. pnia 40 cm , rosnące na działce nr 345 w miejscowości Jamy

157/A/2012 2012-11-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 41 szt. drzew /krzewów z gatunku: topola o obw. pnia 70 cm – 90 cm , rosnące na działce nr 18/6 i 1/2 w miejscowości Izbiska

156/A/2012 2012-11-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew /krzewów z gatunku: olcha o obw. pnia 70 cm – 90 cm , rosnące na działce nr 1346, 1347 w miejscowości Wola Wadowska

155/A/2012 2012-11-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew /krzewów z gatunku: topola o obw. pnia 70 cm , rosnące na działce nr 238/9 w miejscowości Wadowice Dolne

154/A/2012 2012-11-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew /krzewów z gatunku: morwa, akacja o obw. pnia 50 cm 150 cm, rosnące na działce nr 758 w miejscowości Wierzchowiny

153/A/2012 2012-11-15

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew /krzewów z gatunku: wierzba o bw. pnia 60 cm rosnące na działce nr 575 w miejscowości Wola Wadowska

152/A/2012 2012-10-18

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew /krzewów z gatunku: lipa o bw. pnia 130 cm, 150 cm rosnące na działce nr 95/3 w miejscowości Wadowice Górne

151/A/2012 2012-10-18

„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Górna – Mielec polegająca na budowie chodnika poza rowem w granicy pasa drogi – w km 31+340 do km 32+355,4 strona prawa w m. Piątkowiec”

150/A/2012 2012-10-18

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew /krzewów z gatunku: Topola o bw. pnia 75 cm – 90 cm rosnące na działce nr 668 w miejscowości Wadowice Dolne

149/A/2012 2012-10-18

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew /krzewów z gatunku: olcha o bw. pnia 40 – 50 cm rosnące na działce nr 233 w miejscowości Izbiska

148/A/2012 2012-10-18

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew /krzewów z gatunku: akacja o bw. pnia 50 – 80 cm – 8 szt, jesion 60 – 80 cm – 3 szt, dąb 220 cm cm, rosnące na działce nr 669/1 , 669/2 w miejscowości Kawęczyn

147/A/2012 2012-10-18

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew /krzewów z gatunku: topola o bw. pnia 160 cm, rosnące na działce nr 145/4 w miejscowości Zabrnie

146/A/2012 2012-10-18

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew /krzewów z gatunku: brzoza o obw. pnia 90 cm, rosnące na działce nr 422/5 w miejscowości Wadowice Dolne

145/A/2012 2012-10-18

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew /krzewów z gatunku: olcha o obw. pnia 80 cm, 70 cm, 90 cm, 60 cm , 70 cm, 80 cm, 90 cm, 80 cm, dąb o obw. pnia 160 rosnące na działce nr 259 i 179 w miejscowości Wola Wadowska

144/A/2012 2012-10-18

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew /krzewów z gatunku: świerk o obw. pnia 45 cm, 50 cm, 43 cm , brzoza o obw. pnia 100 cm, orzech włoski o obw. pnia 103 cm, drzewo ozdobne o obw. 95 cm rosnące na działce nr 570 w miejscowości Wola Wadowska

143/A/2012 2012-10-18

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 20 szt. drzew /krzewów z gatunku: brzoza o obw. pnia 40-60 cm szt.10, czeremcha o obw pnia 25 – 30 cm – szt.10 rosnące na działce nr 344 w miejscowości Wierzchowiny

142/A/2012 2012-10-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 20 szt. drzew /krzewów z gatunku: olcha o obw. pnia 80 cm rosnące na działce nr 230/1 w miejscowości Izbiska

141/A/2012 2012-10-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew /krzewów z gatunku: jesion o obw. pnia 80 cm i 90 cm rosnące na działce nr 613 w miejscowości Wadowice Górne

140/A/2012 2012-10-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew /krzewów z gatunku: dąb i brzoza o obw. pnia 50 cm i 40 cm rosnące na działce nr 623/2 w miejscowości Jamy

139/A/2012 2012-10-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew /krzewów z gatunku: olcha, sosna o obw. pnia 70 cm, rosnące na działce nr 368/1 w miejscowości Piątkowiec

138/A/2012 2012-10-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew /krzewów z gatunku: świerk o obw. pnia 50 cm, rosnące na działce nr 550 w miejscowości Izbiska

137/A/2012 2012-10-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew /krzewów z gatunku: dąb o obw. pnia 287 cm, wierzba o obwodzie pnia 220 cm rosnące na działce nr 48/1 i 47 w miejscowości Piątkowiec

136/A/2012 2012-10-04

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew /krzewów z gatunku: dąb o obw. pnia 250 cm, rosnące na działce nr 1599 w miejscowości Wola Wadowska

135/A/2012 2012-10-03

Budowa budynku warsztatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu 424/3 i 424/26 (Obręb 106 – Piątkowiec) w miejscowości Piątkowiec, gmina Wadowice Górne

134/A/2012 2012-09-21

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew /krzewów z gatunku: klon o obw. pnia 175 cm, rosnące na działce nr 358 w miejscowości Wadowice Dolne

133/A/2012 2012-09-21

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 20 szt. drzew /krzewów z gatunku: jesion, olcha, wierzba o obw. pnia 129 cm, 112 cm, 85 cm, 111 cm, 132 cm, 86 cm, 73 cm, 70 cm, 89 cm, 48 cm, 72 cm, 59 cm, 89 cm, 102 cm, 70 cm, 77 cm, 88 cm, 115 cm, 95 cm, 128 cm rosnące na działce nr 269/2 w miejscowości Wierzchowiny

132/A/2012 2012-09-21

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew /krzewów z gatunku: olcha o obw. pnia od 80 do 120 cm rosnące na działce nr 336/2 w miejscowości Wola Wadowska

131/A/2012 2012-09-21

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew /krzewów z gatunku: olcha o obw. pnia 97 cm, 83 cm, 80 cm, 100 cm, rosnące na działce nr 1129 w miejscowości Jamy

130/A/2012 2012-09-21

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew /krzewów z gatunku: jesion o obw. pnia 81 cm, 104 cm, 80 cm, 83 cm, 59 cm rosnące na działce nr 458/1 w miejscowości Wola Wadowska

129/A/2012 2012-09-21

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 29szt. drzew /krzewów z gatunku: olcha, brzoza, wierzba o obw. pnia 64 cm, 45 cm, 90 cm, 50 cm, 120 cm, 90 cm rosnące na działce nr 633/2 w miejscowości Jamy

128/A/2012 2012-09-21

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew /krzewów z gatunku: olcha o obw. pnia 66 cm 71 cm rosnące na działce nr 968/1 w miejscowości Wampierzów

127/A/2012 2012-09-21

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew /krzewów z gatunku: osika, sosna o obw. pnia 40 – 70 cm rosnące na działce nr 42 w miejscowości Grzybów

126/A/2012 2012-09-21

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew /krzewów z gatunku: olcha, jesion, świerk o obw. pnia 131 cm, 94 cm , 97 cm, 78 cm, 92 cm, 30 cm, 34 cm, 35 cm rosnące na działce nr 702 w miejscowości Kawęczyn

125/A/2012 2012-09-21

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew /krzewów z gatunku: sosna o obw. pnia 50 cm rosnące na działce nr 443/2 w miejscowości Wadowice Dolne

124/A/2012 2012-08-31

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew /krzewów z gatunku: jesion o obw. pnia 30 cm rosnące na działce nr 204/4 w miejscowości Przebendów

123/A/2012 2012-08-31

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew /krzewów z gatunku: Topola - osika o obw. pnia 140 cm rosnące na działce nr 325/2 w miejscowości Wampierzów

122/A/2012 2012-08-31

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 200 szt. drzew /krzewów z gatunku: olcha, brzoza o obw. pnia 20 cm – 30 cm rosnące na działce nr 669 w miejscowości Wadowice Górne

121/A/2012 2012-08-31

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew /krzewów z gatunku: olcha o obw. pnia 100 cm – 4 szt, , 60 cm – 2 szt, , 80 cm – 4 szt rosnące na działce nr 840 w miejscowości Wampierzów

120/A/2012 2012-08-31

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew /krzewów z gatunku: świerk o obw. pnia 56 cm, 29 cm, 27 cm rosnące na działce nr 890/1 w miejscowości Wola Wadowska

119/A/2012 2012-08-31

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew /krzewów z gatunku: olcha o obw. pnia 35 cm rosnące na działce nr 252/3 w miejscowości Przebendów

118/A/2012 2012-08-16

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew /krzewów z gatunku: wierzba, olcha o obw. pnia 130 cm, 115 cm, 50 cm, 75 cm, 80 cm, 64 cm rosnące na działce nr 124 w miejscowości Kosówka

117/A/2012 2012-08-16

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew /krzewów z gatunku: olcha o obw. pnia 95 cm, 135 cm, 105 cm, 55 cm rosnące na działce nr 147 w miejscowości Kosówka

116/A/2012 2012-08-16

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew /krzewów z gatunku: olcha – 2 szt, brzoza – 4 szt, topola 2 szt, o obw. pnia 100 - 120 cm rosnące na działce nr 255/1 w miejscowości Izbiska

115/A/2012 2012-08-16

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew /krzewów z gatunku: grab – , o obw. pnia 110 cm rosnące na działce nr 545 w miejscowości Wadowice Górne

114/A/2012 2012-08-16

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew /krzewów z gatunku: akacja – , o obw. pnia 130 cm rosnące na działce nr 51/3 w miejscowości Wadowice Dolne

113/A/2012 2012-08-16

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt drzew /krzewów z gatunku: brzoza – , o obw. pnia 50 cm – 70 cm rosnące na działce nr 372 w miejscowości Wierzchowiny

112/A/2012 2012-08-16

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3szt drzew /krzewów z gatunku: topola– 2 szt, o obw. pnia 150 cm i 120 cm kasztan o obwodzie pnia 100 cm rosnące na działce nr 262 w miejscowości Izbiska

111/A/2012 2012-08-16

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew /krzewów z gatunku: topola– 5 szt, o obw. pnia 100 cm rosnące na działce nr 288/2 w miejscowości Izbiska

110/A/2012 2012-08-16

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku: wierzba – 1 szt, o obw. pnia 150 cm rosnące na działce nr 1485/2 w miejscowości Jamy

109/A/2012 2012-08-16

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew /krzewów z gatunku: dąb – 4 szt, o obw. pnia 300 cm, 60 cm, 50 cm, 70 cm rosnących na działce nr 518/1 w miejscowości Wierzchowiny

108/A/2012 2012-08-03

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew /krzewów z gatunku: topola – 4 szt, klon – 1 szt, od 100 cm do 2,90 rosnących na działce nr 200 w miejscowości Kosówka

107/A/2012 2012-08-03

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew /krzewów z gatunku: 50 cm, 80 cm rosnących na działce nr 593/2 w miejscowości Kawęczyn

106/A/2012 2012-08-03

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 17szt drzew /krzewów z gatunku: akacja, od 60 – 80 cm – 5 szt, dąb – 90 cm, jesion 80 – 90 cm 3 szt, , topola 90 cm, 100 cm, lipa, 100 cm, olcha 60 – 80 cm – 5 szt. rosnących na działce nr 145/2 i 262 w miejscowości Wadowice Dolne

105/A/2012 2012-08-03

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1szt drzew /krzewów z gatunku: wierzba o obw pnia 225cm, rosnących na działce nr 277 w miejscowości Izbiska

104/A/2012 2012-07-19

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha o obw pnia 50 cm, rosnących na działce nr 38 w miejscowości Wadowice Dolne

103/A/2012 2012-07-19

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha o obw pnia od 30 cm - 60 cm, rosnących na działce nr 380 w miejscowości Kosówka

102/A/2012 2012-07-19

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 12 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha o obw pnia od 56 cm - 270 cm, rosnących na działce nr 417 w miejscowości Wadowice Dolne

101/A/2012 2012-07-19

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew /krzewów z gatunku: świerk o obw pnia 25 cm, tuja o obw. pnia 20 cm rosnących na działce nr 57/2 w miejscowości Wadowice Górne

100/A/2012 2012-07-19

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew /krzewów z gatunku: brzoza o obw pnia od 25 - 40 cm rosnących na działce nr 220 w miejscowości Wierzchowiny

99/A/2012 2012-07-19

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku: wierzba o obw pnia 203 cm rosnących na działce nr 1394 w miejscowości Izbiska

98/A/2012 2012-07-19

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew /krzewów z gatunku: jesion o obw pnia 125 cm, 94 cm, 84 cm, 79 cm, 70 cm, 62 cm, 47cm rosnących na działce nr 312 w miejscowości Wola Wadowska

97/A/2012 2012-07-05

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Z RUR PE Dn 32 x 3,0 L= 70mb ”

96/A/2012 2012-07-05

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Z RUR PE Dn 32 x 3,0 L= 100mb ”

95/A/2012 2012-06-25

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt drzew /krzewów z gatunku: brzoza o obw pnia od 45 – 90 cm rosnących na działce nr 523/6 w miejscowości Wadowice Dolne

94/A/2012 2012-06-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 25 szt drzew /krzewów z gatunku: Topola, brzoza , olcha o obw pnia od 80 – 100 cm rosnących na działce nr 774 w miejscowości Wadowice Dolne

93/A/2012 2012-06-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew /krzewów z gatunku: Topola o obw pnia 120 cm, 100 cm, 90 cm, 80 cm rosnących na działce nr 1517/3 w miejscowości Jamy

92/A/2012 2012-06-20

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 30 szt drzew /krzewów z gatunku: olcha o obw pnia od 35 – 50 cm rosnący na działce nr 1124/1 w miejscowości Jamy

91/A/2012 2012-05-31

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku : topola o obw pnia 150 cm, rosnący na działce nr 1491 w miejscowości Jamy

90/A/2012 2012-05-31

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew /krzewów z gatunku : świerk o obw pnia 80 cm, 80 cm, 75 cm rosnący na działce nr 420 w miejscowości Wola Wadowska

89/A/2012 2012-05-24

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew /krzewów z gatunku : topola o obw pnia 36 cm, 37 cm, wierzba o obw. pnia 37 cm, jesion o obw. pnia 50 cm – 2 szt rosnący na działce nr 1528/3 w miejscowości Jamy

88/A/2012 2012-05-24

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew /krzewów z gatunku : topola o obw pnia 240 cm, 230 cm, 210 cm rosnący na działce nr 309 w miejscowości Kawęczyn

87/A/2012 2012-05-24

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew /krzewów z gatunku : świerk o obw 120 cm, 100 cm rosnący na działce nr 135/2 w miejscowości Wadowice Górne

86/A/2012 2012-05-24

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt drzew /krzewów z gatunku : brzoza o obw 50 cm, olcha o obw. pnia od 50 -90 cm rosnący na działce nr 196 w miejscowości Kosówka

85/A/2012 2012-04-30

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku : świerk o obw. 100 cm rosnący na działce nr 506/1 w miejscowości Wadowice Dolne

84/A/2012 2012-04-27

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 30 szt drzew /krzewów z gatunku :brzoza, olcha, wierzba o obw od 22 cm – 100 cm rosnących na działce nr 1128 w miejscowości Jamy

83/A/2012 2012-04-27

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew /krzewów z gatunku :brzoza o obw. 120 cm,110 cm, 100 cm rosnących na działce nr 437/1 w miejscowości Wadowice Górne

82/A/2012 2012-04-27

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku : topola o obw. 200 cm, rosnących na działce nr 683 w miejscowości Jamy

81/A/2012 2012-04-27

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew /krzewów z gatunku : topola, olcha o obw. 15 cm 19 cm, 14 cm, 15 cm 32 cm, rosnących na działce nr 513/2 w miejscowości Wadowice Dolne

80/A/2012 2012-04-27

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku : topola, o obw. 200 cm , rosnących na działce nr 750 w miejscowości Wierzchowiny

79/A/2012 2012-04-27

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew /krzewów z gatunku : topola, o obw. 150 cm , 130 rosnących na działce nr 121/2 w miejscowości Wadowice Górne

78/A/2012 2012-04-12

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew /krzewów z gatunku : topola, dąb o obw. od 90 cm -150 cm , rosnących na działce nr 583 w miejscowości Izbiska

77/A/2012 2012-04-12

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 100 szt drzew /krzewów z gatunku : brzoza, sosna o obw. od 25 cm - 40 cm , rosnących na działce nr 288 w miejscowości Piatkowiec

76/A/2012 2012-04-12

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku : lipa o obw. 160 cm , rosnących na działce nr 1103 w miejscowości Jamy

75/A/2012 2012-04-12

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku : wierzba o obw. 130 cm , rosnących na działce nr 50 w miejscowości Kosówka

74/A/2012 2012-04-12

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew /krzewów z gatunku : sosna o obw. 90cm, 100 cm , rosnących na działce nr 253/1 w miejscowości Przebendów

73/A/2012 2012-04-12

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew /krzewów z gatunku : brzoza o obw. pnia 90 cm , jesion o obw.90- cm – 3 szt, topola o obw. 90 - 110 cm – 3 szt., rosnących na działce nr 572 w miejscowości Wola Wadowska

72/A/2012 2012-03-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew /krzewów z gatunku : sosna o obw. pnia 70 cm , świerk 68 cm, 70 cm, modrzew 64 cm rosnących na działce nr 435/1, 435/2 w miejscowości Wampierzów

71/A/2012 2012-03-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew /krzewów z gatunku : topola o obw. pnia 80 cm do 90 cm rosnących na działce nr 456/1 w miejscowości Wampierzów

70/A/2012 2012-03-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew /krzewów z gatunku : topola o obw. pnia 90 cm do 120 cm rosnących na działce nr 1525 w miejscowości Jamy

69/A/2012 2012-03-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 11 szt drzew /krzewów z gatunku : jesion o obw. pnia 95 cm, 138 cm, 63 cm, 69 cm, 108 cm, 57 cm, 74 cm, 76 cm, 97 cm, brzoza o obw. pnia 48 cm, olcha o obw. pnia 35 cm rosnących na działce nr 848/2 w miejscowości Wola Wadowska

68/A/2012 2012-03-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew /krzewów z gatunku : lipa o obw. pnia 90 cm rosnących na działce nr 90 w miejscowości Przebendów

67/A/2012 2012-03-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku : topola o obw. pnia 150 cm rosnących na działce nr 492/2 w miejscowości Wierzchowiny

66/A/2012 2012-03-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew /krzewów z gatunku : topola o obw. pnia 160 cm rosnących na działce nr 863 w miejscowości Wampierzów

65/A/2012 2012-03-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew /krzewów z gatunku :świerk o obw. pnia 80 cm, 90 cm, wierzba o obw. pnia 117 cm, 105 cm rosnących na działce nr 273 w miejscowości Wierzchowiny

64/A/2012 2012-03-29

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew /krzewów z gatunku : topola -osika o obw. pnia 70 cm, 100 cm, brzoza o obw. pnia 45 cm, 50, 60 cm rosnących na działce nr 378, 379/2 w miejscowości Wadowice Dolne

63/A/2012 2012-03-27

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15KV UŁOŻONEJ W ZIEMI”

62/A/2012 2012-03-21

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt drzew /krzewów z gatunku : topola -osika o obw. pnia od 80 cm - 110 cm rosnących na działce nr 551/2 w miejscowości Wadowice Górne

61/A/2012 2012-03-21

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew /krzewów z gatunku : świerk o obw. pnia 90 cm, 120 cm rosnących na działce nr 376/1 w miejscowości Wadowice Dolne

60/A/2012 2012-03-21

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew /krzewów z gatunku : wierzba o obw. pnia 150 cm rosnących na działce nr 49 w miejscowości Wadowice Górne

59/A/2012 2012-03-21

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew /krzewów z gatunku : świerk o obw. pnia 60 cm rosnących na działce nr 528/7 w miejscowOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2012-02-02
  Ilość odwiedzin: 38512